altinoz.com.tr

Karadağ Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 5749)

25 Haziran 2022 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 31877

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 5749

Ekli “Karadağ Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulmasına; 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 4458 sayılı Kanunun 16 nci, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun ve 7348 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

24 Haziran 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Tamamı için tıklayınız.