altinoz.com.tr

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 1822)

12 Aralık 2019 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30976

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 1822

Ekli ‘ithalat Rejimi Kararma Ek Karar”m yürürlüğe konulmasına; 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

11 Aralık 2019

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Tamamı için tıklayınız.