tarafından eklendi tarafından eklendi
altinoz.com.tr

İnebolu ve Mücbir Sebep

11 Ağustos 2021 Çarşamba günü ilimizde meydana gelen sel felaketi sonrasında Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Kastamonu, Sinop ve Bartın’ın bazı ilçelerinde mücbir sebep hali ilan edildi.

Mücbir sebep halinin bu kadar hızlı ilan edilmesinde, elbette yaşanan afetin büyüklüğü de etkendir ama, Kastamonu SMMM Odası Başkanı Yaşar Özdemir’in, daha ilk dakikalardan itibaren bizlerle irtibat kurup, afeti yakından takip etmesi ve aynı gün gerekli başvuruları yapmasını da önemli buluyorum. Kendisi ve yönetimi gerekeni hızlıca yaptı.

MÜCBİR SEBEP NEDİR?

Mücbir sebep, Vergi Usul Kanunu’nun 13. maddesinde açıklanmış. Maddenin şekli şu:

Madde 0013: Mücbir sebepler

  1. Vergi ödevlerinden her hangi birinin yerine getirilmesine engel olacak derecede ağır kaza, ağır hastalık ve tutukluluk;
  2. Vergi ödevlerinin yerine getirilmesine engel olacak yangın, yer sarsıntısı ve su basması gibi afetler;
  3. Kişinin iradesi dışında vukua gelen mecburi gaybubetler;
  4. Sahibinin iradesi dışındaki sebepler dolayısiyle defter ve vesikalarının elinden çıkmış bulunması;

gibi hallerdir.

MÜCBİR SEBEP İLANI İLİMİZDE NERELERİ KAPSIYOR?

11.08.2021 tarihinde Kastamonu ili Abana, Azdavay, Bozkurt, Çatalzeytin, Devrekani, İnebolu, Küre, Pınarbaşı ve Şenpazar ilçelerinde meydana gelen sel neticesinde, bu ilçelerimizde mücbir sebep hali ilanı uygun bulunmuştur.

HANGİ TARİHLER ARASI MÜCBİR SEBEP HALİ GEÇERLİ?

Yapılan açıklamaya göre selin olduğu 11.08.2021 tarihinden 31.12.2021 tarihine kadar mücbir sebep hali geçerli.

NE OLACAK?

Mücbir sebep hali süresince,

  • verilmesi gereken vergi beyannameleri ve bildirimlerinin verilme süreleri,
  • bu beyanname ve bildirimler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri,
  • sel tarihinden önce tahakkuk etmiş, ödeme süresi mücbir sebep hali ilan edilen süreye rastlayan her türlü vergi, ceza ve gecikme faizinin ödeme süresi,
  • sel tarihinden önce ikmalen, re’sen veya idarece tarh edilen ve vadesi mücbir sebep halinin başladığı tarihten sonrasına rastlayan her türlü vergi, ceza ve gecikme faizinin ödeme süresi

uzatılmıştır.

NE ZAMANA KADAR BEYAN EDİLİP ÖDEMELER YAPILACAK?

Buna göre, mücbir sebep halinin geçerli olduğu dönemde verilmesi gereken beyanname ve bildirimler 17.01.2022 Pazartesi günü sonuna kadar verilebilecek, bu beyanname ve bildirimler üzerine tahakkuk eden vergiler ile yukarıda ifade edilen diğer vergi, ceza ve gecikme faizleri 31.01.2022 Pazartesi günü sonuna kadar ödenebilecektir.

Bununla birlikte söz konusu yerlerde bulunan mükellefler tarafından, mücbir sebep hali süresi içerisinde verilmesi gereken 2021 yılı 2 nci ve 3 üncü geçici vergi beyannameleri verilmeyecektir.

VERGİ BORÇLARININ DURUMU

Bu yerlerde bulunan vergi mükelleflerinin vergi borçları 15.02.2022 Salı günü sonuna kadar başvuru yapmaları ve gerekli şartları da taşımaları kaydıyla faiz alınmaksızın 24 aya kadar taksitlendirilecektir.

ÖDEMELER GECİKİRSE TAKSİTLENDİRME YOLU AÇIK

“Ödemeler birikmesin, biz bir yandan ödeyelim” deseniz de, eğer beyanlarda bulunulmazsa bu ödemeler de önünüze gelmeyecek. Ki meslek mensupları bu konuda çok aceleci davranma yolunu da seçmeyebilirler. Kaldı ki ödemeler birikse bile faiz alınmaksızın 24 aylık bir taksitlendirme de şu haliyle mümkün gözüküyor.

Evet belki ertelemeler, taksitlendirmeler yetmez, hele hele giden canlarımızı geri getirmez, ama yine de kanunî ödemelerin yavaşlatılması da bir ilk yardımdır, nefes alma aralığıdır.

Hepimize geçmiş olsun.