altinoz.com.tr

İçişleri Bakanlığı (Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı) Tarafından, 30/5/1985 Tarihli ve 3212 Sayılı Kanun Kapsamında 2019 Yılında Anlaşma Akdedilmeksizin Verilebilecek Mal veya Hizmetlerin Parasal Limiti ile Cinsinin Belirlenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 772)

22 Şubat 2019 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30694

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 772

İçişleri Bakanlığı (Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı) tarafından, 30/5/1985 tarihli ve 3212 sayılı Kanun kapsamında 2019 yılında anlaşma akdedilmeksizin verilebilecek mal veya hizmetlerin parasal limiti ile cinsinin belirlenmesine ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununun 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrası ve 2692 sayılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanununun 7 nci maddesinin onuncu fıkrası ile 3212 sayılı Kanunun 7 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.

21 Şubat 2019

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

21/2/2019 TARİHLİ VE 772 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ

KARAR

Parasal limit

MADDE 1- (1) İçişleri Bakanlığı (Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı) tarafından, 30/5/1985 tarihli ve 3212 sayılı Kanun kapsamında 2019 yılında anlaşma akdedilmeksizin dost veya müttefik devletlere ve bu devletlerde bulunan kamu veya özel nitelikteki kurum ve kuruluşlara mal veya hizmetin hibesi, mübadelesi veya yardım olarak verilmesinde uygulanacak parasal limit 20 milyon Türk Lirası olarak belirlenmiştir.

Mal ve hizmetlerin cinsi

MADDE 2- (1) 1 inci madde kapsamında anlaşma akdedilmeksizin protokolle verilebilecek mal ve hizmetlerin cinsi ekli listede gösterildiği şekilde belirlenmiştir.

Yürürlük

MADDE 3- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4- (1) Bu Karar hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

LİSTE

Sıra Numarası Mal ve Hizmetin Cinsi

1. Dışişleri Bakanlığınca uygun mütalaa verilmesi şartıyla, üçüncü ülkelere devri anlaşmalarla sınırlanmayan 5201 sayılı Kanun kapsamında yayınlanan kontrole tabi malzeme listesinde yer alan malzemeler, bunlara ait dokümanlar, yedek parçalar ile arıza tespit, danışmanlık, bakım ve onarım hizmetleri.

2. Birinci madde kapsamına girmeyen malzemeler ile bunların arıza tespit, danışmanlık, bakım ve onarım hizmetleri.

3. Bilgi değişimini sağlayacak sistemlerin kurulması, bu sistemlerin arıza tespit, danışmanlık, bakım ve onarım hizmetleri.

4. Süresi dört haftayı aşmayan dost ve müttefik ülkelere verilecek eğitimler.

5. Her türlü hava meydanı ve liman hizmetleri.