Hububat, Baklagiller ve Yağlı Tohumlar Lisanslı Depo Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

14 Mayıs 2024 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 32546

Ticaret Bakanlığından:

MADDE 1- 12/4/2013 tarihli ve 28616 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hububat, Baklagiller ve Yağlı Tohumlar Lisanslı Depo Tebliğinin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “azami 12” ibaresi “18” şeklinde ve “24” ibaresi “36” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Bu Yazıyı Paylaşın