Yerli Hayvan Irk ve Hatlarının Tescili Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2004/39)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2021/52)

02 Şubat 2022 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 31738

Tarım ve Orman Bakanlığından:

MADDE 1 – 12/12/2004 tarihli ve 25668 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yerli Hayvan Irk ve Hatlarının Tescili Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2004/39)’in 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasına, “Ek-71’de” ibaresinden sonra gelmek üzere “, Muğla Bal Arısı Ekotipi Ek-72’de” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2 – Aynı Tebliğe ekte yer alan Ek-72 eklenmiştir.

MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

Eki için tıklayınız.

Bu Yazıyı Paylaşın