altinoz.com.tr

Genel Aydınlatma Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

03 Aralık 2019 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30967

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

MADDE 1 – 2/8/2013 tarihli ve 28726 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Genel Aydınlatma Tebliğinin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “Maliye Bakanlığına” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanlığına” şeklinde, “Maliye Bakanlığı;” ibaresi ise “Hazine ve Maliye Bakanlığı;” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
2/8/2013 28726
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
16/11/2018

30597