altinoz.com.tr

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 01/06/2017 Tarihli ve 7108 Sayılı Kararı

02 Haziran 2017 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30084

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

KURUL KARARI

Karar Tarihi: 01/06/2017

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 01/06/2017 tarihli toplantısında; 19/01/2017 tarihli ve 6867-6 sayılı Kurul Kararı ile kabul edilen ve 21/01/2017 tarihli ve 29955 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, 2016/9382 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kurul Kararının kabul edilerek Resmi Gazetede yayımlanmasına,

karar verilmiştir.

2016/9382 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARININ UYGULANMASINA DAİR USUL YE ESASLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KURUL KARARI

MADDE 1 – 21/01/2017 tarihli ve 29955 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 2016/9382 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Uygulanmasına Dair Usul ve Esasların 5 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(7) 2016/9382 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının yürürlüğe girdiği tarihten sonra merkez nüfusu 20 binin üzerine çıkan ilçeler, BOTAŞ tarafından EPDK’nın görüşleri alınarak teknik ve ekonomik değerlendirmesini içeren bir rapor ile Bakanlık onayına sunulur. Bakanlık tarafından onay verilmesi halinde söz konusu ilçeler bu usul ve esaslar kapsamında değerlendirilir. Bu fıkra kapsamında yatırım programına alınacak ilçelerin dağıtım bölgesinde olup olmadığının belirlenmesinde 2016/9382 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının yürürlüğe girdiği tarih esas alınır.”

MADDE 2 – Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Karar hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.