tarafından eklendi tarafından eklendi
altinoz.com.tr

Ev Kiranızı Nasıl Ödüyorsunuz?

Aslında kiraları nasıl ve hangi yolla ödemeniz gerektiği ile ilgili daha önce de yazdığım yazılar var.

Son olarak İş Yeri Kirasını Bankadan Ödemeyen Ulvi yazısını yazmışım ancak başlıktan da anlaşılacağı gibi bu yazı daha çok iş yeri kira ödemeleri hakkında olmuş.

Yazıda ev kiralarından da bahsedilmiş olsa da, ev kirası konusu gölgede kalmış.

Eh, ev kiralarının miktarı İnebolu’da bir gecede birdenbire 1.250,00 TL ile 1.500,00 TL arasına geldiğine göre, ev kiralarının nasıl ödenmesi gerektiği artık eskisinden de önemli.

TEBLİĞ NE DİYOR?

Kira ödemeleri 12 yılı aşkın süredir bir tebliğe bağlı. 29/07/2008 tarih ve 26951 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 268 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği, konut kiralarının nasıl ödenmesi gerektiğini düzenliyor ve daha çok kişinin tebliğ kapsamına girmesi için de, tebliğde yazılı miktarlar o günden bu yana değiştirilmiyor.

Tebliğe göre, konutlarda, her bir konut için aylık 500,00 TL ve üzeri kira ödemelerinin, banka veya Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü aracılığıyla yapılması 01/11/2008 tarihinden bu yana bir zorunluluk, keyfinize kalmış bir uygulama değil.

Mahkeme ve icra yoluyla yapılan tahsilatlar ya da aynî ödemeler ise kapsam dışında.

Örnek vermek gerekirse, 2 eviniz kirada. 1 tanesinin kirası 450,00 TL, diğeri ise 500,00 TL. İlk evinizin kirasını elden alabilirsiniz ama ikinci evinizin kirası 500,00 TL. olduğu için onu banka yoluyla tahsil etmelisiniz.

Bununla birlikte örneğin kira bedeli 700,00 TL ama yarı hissesi sizin ve payınıza 350,00 TL düşüyor. Fark etmez, elinize geçen kira tebliğde yazılı 500,00 TL miktarının altında olsa bile asıl kira olan 700,00 TL yazılı haddi geçtiği için kiranızı yine banka üzerinden almak zorundasınız.

EV SAHİBİNE AYRI, KİRACIYA AYRI CEZA

Tebliğin acıması yok, haberiniz olsun. Tebliğ hükümlerine uyulmazsa ve bu tespit edilirse, hem ev sahibine hem de kiracıya ayrı ayrı özel usulsüzlük cezası kesiliyor.

Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 355. inci maddesine göre düzenlenecek olan ceza miktarı, mükellefiyet durumunuza göre 650,00 TL ile 2.500,00 TL’den az olmamak üzere, her bir işlem için, yapılan kira ödemesinin % 5’i oranında.

YANARSINIZ

Diyelim ki, siz evinizi 1.250,00 TL üzerinden kiraya verdiniz, ama bunu 450,00 TL üzerinden gösterip bankaya gerek kalmaksızın tahsilatınızı elden yaptınız. Ne güzel değil mi?

Değil. Çünkü ya karşı komşunuz, sizin kira geliri elde ettiğiniz dairenin karşısındaki daireden aldığı kirayı tam gösterdiyse?

Ve günün birinde Devlet, bu farklı kira beyanlarını Gelir Vergisi Kanunu’nun 1999/1 Sayılı Uygulama İç Genelgesi’ndeki emsal kira bedeli konusunda “kira gelirinin gerçek durumu yansıtmadığına ilişkin karinelerin bulunması” olarak değerlendirip bunu denetime gerekçe gösterirse?

Yanarsınız.

ELDEN ÖDENEN EV KİRASI KALDI MI?

Çarşıda pazarda konuşulan ev kirası rakamlarını duyunca, İnebolu’da elden ödenebilecek bir kira yok gibi duruyor. Varsa da çok az olmalı.

Dolayısıyla İnebolu bu yıl kendisini beyan sınırlarının üzerinde bulacak ve kira gelir beyannamesi vermek zorunda kalacak çok sayıda yeni mükellefle karşılaşacaktır.

Ve unutmayın. Kiralamalarda tam rakamlar üzerinden yapılacak sözleşmeler ve beyanlar, anlaşmazlıklar halinde sizin en büyük güvencenizdir. Yoksa daha fazla kâr edeyim derken kâr bile edemezsiniz aklınızda olsun.