Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 31/07/2018 Tarihli ve 7988-1 Sayılı Kararı

31 Temmuz 2018 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30495 (2.Mükerrer)

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

KURUL KARARI

Karar Tarihi: 31/07/2018         Karar No: 7988-1

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 31/07/2018 tarihli toplantısında;

a) Dağıtım şirketleri tarafından dağıtım sistemi kullanıcılarına ve görevli tedarik şirketleri tarafından serbest olmayan tüketiciler ile serbest tüketici olmasına rağmen tedarikçisini seçmeyen ve 20/1/2018 tarihli ve 30307 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Son Kaynak Tedarik Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ kapsamında tanımlanan düşük tüketimli tüketicilere 1/8/2018 tarihinden itibaren uygulanmak üzere Ek-1 ve Ek-2’de yer alan tarife tablolarının onaylanmasına,

b) 1/8/2018 tarihinden itibaren uygulanacak tarifelere ilişkin hesaplamalarda 30/12/2015 tarihli ve 29578 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Perakende Enerji Satış Fiyatlarının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ’in 17 nci maddesinde yer alan kı ve k2 katsayılarının, aktarılan tutar etkisinden arındırılmış Q4 tutarlarının toplam gerçekleşen enerji alım maliyetine oranı 21 görevli tedarik şirketinin ortalamasının üzerinde olan şirketler için 0,05 olarak uygulanmasına devam edilmesine,

karar verilmiştir.

Tamamı için tıklayınız.

Bu Yazıyı Paylaşın