Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 31/07/2018 Tarihli ve 7987 Sayılı Kararı

31 Temmuz 2018 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30495 (2.Mükerrer)

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

KURUL KARARI

Karar Tarihi: 31/07/2018               Karar No: 7987

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 31/07/2018 tarihli toplantısında; 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun 17 nci maddesi kapsamında, 1/8/2018 tarihinden geçerli olmak üzere, Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) tarafından uygulanacak aktif elektrik enerji toptan satış tarifesi hakkında;

1) Dağıtım şirketlerine teknik ve teknik olmayan kayıp enerji satışları ile görevli tedarik şirketlerine yapılan satışlarda 17,361 kr/kWh uygulanmasına,

2) Dağıtım şirketlerine genel aydınlatma kapsamında yapılan satışlarda 25,464 kr/kWh uygulanmasına,

3) Makroekonomik göstergelerde meydana gelebilecek değişikliklerden veya sair nedenlerden dolayı EÜAŞ tarafından Kuruma tarife değişikliği teklifinde bulunulması durumunda, Kurum tarafından yapılacak inceleme ve değerlendirme sonucu alınacak Kurul Kararı çerçevesinde tarife değişikliği yapılmasına,

karar verilmiştir.

Bu Yazıyı Paylaşın