altinoz.com.tr

Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 86)

13 Kasım 2021 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 31658

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

Kararname Numarası: 86

MADDE 1- 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 566 ncı maddesinin birinci fıkrasına “Türkiye’deki bilim insanları ve araştırıcıların toplumsal statülerinin yükseltilmesi ve korunmasına çalışmak;” ibaresinden sonra gelmek üzere “Türkiye’nin bilim diplomasisine katkı sunmak;” ibaresi eklenmiştir.

Tamamı için tıklayınız.