Emekli Olup Yeniden Çalışacak Olan Sigortalıların Bildirimleri

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Bağımsız ve Hizmet Akdi ile Çalışanlar Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı

İŞVERENLERE ÖNEMLE DUYURULUR

2016 yılı Eylül ayından itibaren 5510 sayılı Kanunun (4/a) kapsamında sigortalı çalıştıran işverenler sigortalı işe giriş bildirgesini e-sigorta uygulamaları içinde yer alan “Toplu ise giriş ve ayrılış bildirge girişi” menüsü aracılığı ile Kuruma verebilmektedir.

Toplu işe giriş bildirgesi ile yapılan işe girişlerde; emekli olup kamu işyerlerinde (4/a) kapsamında çalışmaya başlayanların 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi kapsamında emekli aylığı kesileceği bilgisi verilmekte, maddenin istisnalarına giren sigortalıların işe giriş bildirgeleri kamu kuruluşlarınca istisna kapsamında olduğuna ilişkin bilgi ve belge ile Kurumumuza yasal sürede kağıt ortamında düzenlenerek verilmesi halinde idari para cezası uygulanmamakta, istisna kapsamına giren sigortalıların emekli aylığı kesilmeden sosyal güvelik destek primine tabi çalışabilmektedirler.

Emekli olup kamu işyerlerinde çalışan sigortalılar için aynı kontrol e-sigorta yapılan tek kayıt girişleri içinde programlara ilave edilmiş olup bu durumda olan kamu işverenlerce “8-Sosyal güvenlik destek primi” sigortalılık kodunun seçilmesi halinde “Kamu işyerinde sosyal güvenlik destek primi yönünden aylık kesilmeden çalışılamaz. İstisna durumlarda sosyal güvenlik il müdürlüğüne müracaat ediniz” uyansı verilmektedir.

5335 sayılı Kanunun 30 uncu, maddesi kapsamı istisnaları içinde yer almayan sigortalılar için kamu işverenlerince “0- Mecburi sigortalı” sigortalılık kodunun seçilmesi halinde yaşlılık ve emekli aylığı alan sigortalıların emekli aylığı önceden olduğu gibi kesilmektedir.

Kamu işyerlerine önemle duyurulur.

Bu Yazıyı Paylaşın