altinoz.com.tr

Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2081)

29 Ocak 2020 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 31023

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 2081

Bazı mallara uygulanacak özel tüketim vergisi tutarlarının yeniden belirlenmesine dair ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.

28 Ocak 2020

Fuat OKTAY

CUMHURBAŞKANI V.

20200129-1-2