Elektrik Elektronik ve Hizmet İhracatçıları Birliğinin Unvanının Değiştirilmesi ve Hizmet İhracatçıları Birliği Kurulmasına İlişkin Tebliğ (No: İhracat 2018/3)

24 Mart 2018 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30370

Ekonomi Bakanlığından:

Unvan değişikliği

MADDE 1 – (1) Merkezi İstanbul’da bulunan ve sekretarya hizmetleri İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği tarafından yürütülen Elektrik Elektronik ve Hizmet İhracatçıları Birliğinin unvanı “Elektrik ve Elektronik İhracatçıları Birliği” olarak değiştirilmiştir.

Kuruluş

MADDE 2 – (1) Merkezi İstanbul’da olmak ve sekretarya hizmetleri İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği tarafından yürütülmek üzere “Hizmet İhracatçıları Birliği” kurulmuştur.

Yürürlük

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Bu Yazıyı Paylaşın