altinoz.com.tr

Düzenleyici Etki Analizinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar (Karar Sayısı: 5681)

04 Haziran 2022 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 31856

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 5681

Ekli “Düzenleyici Etki Analizinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar”ın yürürlüğe konulmasına karar verilmiştir.

3 Haziran 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Tamamı için tıklayınız.