tarafından eklendi tarafından eklendi
altinoz.com.tr

Dört Maddelik Kanun Beş Para Etmez Tatil

Müjdeler olsun!

Salgın döneminin hem Devlet, hem mükellef, hem de kendi açılarından bütün yükünü çeken meslek gruplarından biri olan muhasebeciler, eşi benzeri bulunmayan malî tatile bir kez daha ulaştılar.

1 Temmuz tarihinde başlayan bu tatilin en büyük özelliği, hiçbir şeyin durmaması ve dolayısıyla aslında “tatil” olarak nitelenecek bir durum olmaması.

Mesela okullar hafta sonu kapalı olduğu için eğitim duruyor. Niye? Tatil çünkü.

Devlet daireleri hafta sonu kapalı oluyor ve siz örneğin nüfus cüzdanınızı hafta sonunu izleyen ilk “iş” günü değiştirebiliyorsunuz. Niye? Çünkü tatil.

Adlî Tatil yok mu mesela? Mahkemeler duruyor. Nöbetçi mahkeme, acil konuları, işleri durmayacak şekilde yürütüyor. Onun dışında mahkeme edilen bir şey yok. Niye? Tatil çünkü.

Peki?

Bu, adına Malî Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun dediğiniz ve yürürlük ve yürütme maddeleriyle birlikte 4 maddeden oluşan, aslında her şeyin 2 maddede anlatıldığı ve meslek mensuplarına ve mükelleflere zerre kadar faydası olmayan kanunla birlikte niye hiçbir şey durmuyor? Niye gerçekten tatil yapılamıyor?

Mesela malî tatil dediğiniz şeyde, muhasebeciler katma değer vergisi beyannamesi, muhtasar ve prim hizmet beyannamesi, damga vergisi beyannamesi, poşet beyannamesi ile zaten uğraşırken, ayrıca matrah artırımı tabloları ile uğraşmak zorunda da kalıyor? Tatil olduğu için mi?

Bankalar malî tatil varken nasıl bilanço, gelir tablosu, detay mizan, önceki yıl beyanname ve tahakkukları ile son dönem geçicilerini ve tahakkuklarını isteyebiliyorlar? Aslında tatil matil olmadığı için mi?

Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik çıkarmaya gelince yönetmeliği bilmem kaçıncı kere değiştirmek için yönetmelik çıkarılıyor da, gelen şikâyet ya da günün gelişen şartlarına göre neden yeni bir düzenleme yapılmıyor bu Malî Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun’da? Kanun yazmayı bizden öğrenmeyeceğiniz için mi? Ya da incileriniz döküleceği için mi?

Her neyse. Benim bu konuda yazdığım son yedi yılda yedinci yazı oldu bu. Bir şey değişmiyor.

Umudumuzu kaybetmiyoruz, ama artık umurumuzda da değil.

Siz alın bu malî tatili, cebinize koyun.