Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (BKK 2016/8698)

13 Nisan 2016 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 29683

Karar Sayısı: 2016/8698

Ekli “Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar” ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 18/3/2016 tarihli ve 28097 sayılı yazısı üzerine 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 27/6/1963 tarihli ve 261 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 80, 111, 115, 121 inci ve 637 sayılı Kanun Hükmende Karanamenin 7 nci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 21/3/2016 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Cumhurbaşkanı

Karar İçin Tıklayınız

Bu Yazıyı Paylaşın