altinoz.com.tr

Çevre Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğünün 11/06/2020 Tarihli ve 2020/1 Sayılı Kararı

30 Haziran 2020 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 31171

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğünden:

TÜRKİYE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ KURULU KARARI

Karar No: 2020/1           Karar Tarihi: 11.06.2020

Türkiye Coğrafi Bilgi Sistemi Kurulunun 11.06.2020 tarihli toplantısında ekte yer alan ‘Ulusal Coğrafi Veri Sorumluluk Matrisi’ ve ‘Ulusal Coğrafi Bilgi Stratejisi ve Eylem Planı’nın onaylanmasına ve Resmi Gazete’de yayımlanmasına karar verilmiştir.

EKLER

1. Ulusal Coğrafi Veri Sorumluluk Matrisi

2. Ulusal Coğrafi Bilgi Stratejisi ve Eylem Planı

Tamamı için tıklayınız.