Cazibe Merkezleri Programı Yönlendirme Komitesi Başkanlığı ile İlgili 2017/18 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

08 Ağustos 2017 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30148

Başbakanlıktan:

Konu : Cazibe Merkezleri Programı Yönlendirme Komitesi Başkanlığı

GENELGE

2017/18

11.01.2017 tarihli ve 29945 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2016/9596 sayılı “Cazibe Merkezleri Programının Uygulanmasına ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar”ın 24 üncü maddesi uyarınca; Cazibe Merkezleri Programı kapsamında koordinasyonu sağlamak, uygulamayı izlemek ve yönlendirmek üzere kurulan Cazibe Merkezleri Programı Yönlendirme Komitesi başkanlığının, Başbakan Yardımcısı Fikri Işık tarafından yürütülmesi uygun görülmüştür.

2017/1 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Binali YILDIRIM

Başbakan

Bu Yazıyı Paylaşın