tarafından eklendi tarafından eklendi
altinoz.com.tr

Mevzuat

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi

20 Kasım 2021 Tarihli Resmî Gazete Sayı: 31665 Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından: GENEL HÜKÜMLER Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Mahkemelerde, tüm hukuki yardımlarda, taraflar arasındaki uyuşmazlığı sonlandıran her...

5580 Sayılı Kanun Kapsamında Açılan Özel Okullarda Öğrenim Gören ve Önceki Yıllarda Eğitim ve Öğretim Desteği Kapsamına Alınıp Öğretim Kademesini Tamamlamayan Öğrencilere 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılında Eğitim ve Öğretim Desteği Ödemesine İlişkin Tebliğ

20 Kasım 2021 Tarihli Resmî Gazete Sayı: 31665 Millî Eğitim Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığından: Bilindiği üzere, 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun ek 1 inci maddesinin ikinci...

2021-2022 Eğitim Öğretim Yılında Organize Sanayi Bölgeleri İçinde ve Organize Sanayi Bölgeleri Dışında Açılan Özel Meslekî ve Teknik Anadolu Liselerinde Öğrenim Gören/Görecek Öğrenciler İçin Eğitim ve Öğretim Desteği Verilmesine İlişkin Tebliğ

20 Kasım 2021 Tarihli Resmî Gazete Sayı: 31665 Millî Eğitim Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığından: Bilindiği üzere, 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun 12 nci maddesinin üçüncü...