BKK 2017/9986 Merkezi Ankara’da Olmak Üzere 100.000.000 Türk Lirası Sermayeli Türkiye Ürün İhtisas Borsası Anonim Şirketinin Kurulmasına İzin Verilmesi Hakkında Karar

06 Nisan 2017 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30030

Başbakanlıktan:

Karar Sayısı : 2017/9986

Merkezi Ankara’da olmak üzere 100.000.000 Türk Lirası sermayeli Türkiye Ürün İhtisas Borsası Anonim Şirketinin kurulmasına izin verilmesi; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulunun teklif yazıları üzerine, 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 53 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 27/2/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Bu Yazıyı Paylaşın