BKK 2016/9594 Ticari İthalat Maksadı Dışında Yurt Dışından Getirilecek Televizyon, Radyo, Video, Uydu Alıcı Cihazları, Birleşik Cihazlar İle Bunların Dışında Kalan Radyo Televizyon Yayını Almaya Yarayan Her Türlü Cihazlar İçin Bir Defaya Mahsus ve 2017 Yılı İçin Geçerli Olmak Üzere Ekli Listede Belirtilen Ücretlerin Alınması Hakkında Karar

23 Aralık 2016 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 29927

Karar Sayısı : 2016/9594

Ticari ithalat maksadı dışında yurt dışından getirilecek televizyon, radyo, video, uydu alıcı cihazları, birleşik cihazlar ile bunların dışında kalan radyo televizyon yayını almaya yarayan her türlü cihazlar için bir defaya mahsus ve 2017 yılı için geçerli olmak üzere ekli listede belirtilen ücretlerin alınması; Başbakan Yardımcılığı (Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü)’nın 22/11/2016 tarihli ve 289253 sayılı yazısı üzerine, 4/12/1984 tarihli ve 3093 sayılı Kanunun 4 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 28/11/2016 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

28/11/2016 TARİHLİ VE 2016/9594 SAYILI KARARNAMENİN EKİ

LİSTE

Her bir cihaz için bandrol karşılığı Tahsil edilecek ücretler (Avro karşılığı TL)

Liste İçin Tıklayınız

Bu Yazıyı Paylaşın