BKK 2016/9457 2016 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

16 Kasım 2016 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 29890

Karar Sayısı: 2016/9457

Ekli “2016 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar’ın yürürlüğe konulması; Gıda. Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 20/10/2016 tarihli ve 11354 sayılı yazısı üzerine, 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 31/10/2016 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Cumhurbaşkanı

2016 YILINDA YAPILACAK TARIMSAL DESTEKLEMELERE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KARAR

MADDE 1- 25/4/2016 tarihli ve 2016/8791 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 2016 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararın 4 üncü maddesinin ondokuzuncu fıkrasında yer alan “45.000.000 TL’ye” ibaresi “65.000.000 TL’ye” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Kararın 8 inci maddesinin onuncu fıkrasında yer alan “45.000.000 TL’ye” ibaresi “65.000.000 TL’ye” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Bu Karar 1/1/2016 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer,

MADDE 4- Bu Karar hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakam yürütür.

Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmi Gazetenin
Tarihi Sayısı
 5/5/2016  29703
Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapan
Düzenlemenin Yayımlandığı Resmi Gazetenin
Tarihi Sayısı
 3/8/2016  29790
 9/9/2016  29826
Bu Yazıyı Paylaşın