altinoz.com.tr

6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanununda Yer Alan Bazı Sürelerin Uzatılmasına İlişkin Karar (BKK 2015/8317)

24 Aralık 2015 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 29572

Karar Sayısı: 2015/8317

6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununda yer alan bazı sürelerin uzatılmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 11/12/2015 tarihli ve 46473 sayılı yazısı üzerine, anılan Kanunun geçici 1 inci, geçici 4 üncü ve 6 nc1 maddelerine göre Bakanlar Kurulu’nca 14/12/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Cumhurbaşkanı

14/12/2015 Tarihli ve 2015/8317 Sayılı Kararnamenin Eki

Karar

Karar İçin Tıklayınız