tarafından eklendi tarafından eklendi
altinoz.com.tr

Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3558)

19 Şubat 2021 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 31400

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 3558

Ekli “Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulmasına karar verilmiştir.

18 Şubat 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLERİN FİYATLANDIRILMASINA DAİR KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KARAR

MADDE 1- 6/2/2017 tarihli ve 2017/9901 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Karara aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 3- (1) 2 nci maddenin ikinci fıkrasına göre belirlenen beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılacak Türk Lirası cinsinden 1 (bir) Avro değeri, 2021 yılı için, bir önceki dönemde uygulanan 1 (bir) Avro değerinin %20 fazlasını geçemez.

(2) Bu Kararın yayımı tarihinde Fiyat Değerlendirme Komisyonu toplanır ve Avro değerini ilan eder. İlan edilen Avro değeri, Komisyon kararının ilanından sonraki ilk gün geçerli olur.”

MADDE 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmi Gazetenin
Tarihi Sayısı
24.02.2017 29989
Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapan

Düzenlemelerin Yayımlandığı

Resmi Gazetenin
Tarihi Sayısı
10.02.2018 30328
25.05.2018 30431
14.02.2019 30686