tarafından eklendi tarafından eklendi
altinoz.com.tr

Batı Anadolu Serbest Bölgesinin Kurulmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 4482)

08 Eylül 2021 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 31592

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 4482

Ekli “Batı Anadolu Serbest Bölgesinin Kurulmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununun 2 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.

7 Eylül 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

BATI ANADOLU SERBEST BÖLGESİNİN

KURULMASINA DAİR KARAR

Serbest bölge kuruluşu ve işletilmesi

MADDE 1- (1) İzmir İli sınırları içerisinde bulunan ve ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alan, Batı Anadolu Serbest Bölgesi olarak tespit edilmiştir.

(2) Batı Anadolu Serbest Bölgesini kurup işletmek üzere, BASBAŞ Batı Anadolu Serbest Bölgesi Kurucu ve İşleticisi Anonim Şirketi 30 yıl süreyle yetkili kılınmıştır.

Yürürlük

MADDE 2- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3- (1) Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Tamamı için tıklayınız.