Basın Kartı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

03 Haziran 2018 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30440

Başbakanlık (Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü)’tan:

MADDE 1 – 25/8/2015 tarihli ve 29456 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Basın Kartı Yönetmeliğinin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendinde yer alan “dekanları” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya basın kartı sahibi gazeteciler” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
25/8/2015 29456
Bu Yazıyı Paylaşın