Bakanlıklara Bağlı, İlgili ve İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile İlgili 2018/1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

15 Temmuz 2018 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30479

Cumhurbaşkanlığından:

GENELGE

2018/1

Bakanlıklara bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşların; ekli listede gösterildiği şekilde, karşılarında belirtilen bakanlıklarla ilgilendirilmesi, 27/4/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunun 19/A maddesi uyarınca uygun görülmüştür.

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

EK:

EK -1 Liste

LİSTE

KURUM/KURULUŞ MERCİ
1 Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Cumhurbaşkanlığı
2 Kişisel Verileri Koruma Kurumu Adalet Bakanlığı
3 Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Adalet Bakanlığı
4 Türkiye Emlak Bankası A.Ş. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
5 Nükleer Düzenleme Kurumu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
6 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Hazine ve Maliye Bakanlığı
7 Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Hazine ve Maliye Bakanlığı
8 Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı Hazine ve Maliye Bakanlığı
9 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Hazine ve Maliye Bakanlığı
10 Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Anonim Şirketi Hazine ve Maliye Bakanlığı
11 Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi Hazine ve Maliye Bakanlığı
12 Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı Hazine ve Maliye Bakanlığı
13 Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü Hazine ve Maliye Bakanlığı
14 Merkezi Finans ve İhale Birimi Hazine ve Maliye Bakanlığı
15 Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı Kültür ve Turizm Bakanlığı
16 Türkiye İhracat Kredi Bankası A. Ş. Genel Müdürlüğü Ticaret Bakanlığı

Not: Bu Listede yer almayan kurum ve kuruluşların bağlılık, ilgililik ve ilişkililik durumları ilgili kanunlarda veya Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde belirtilmiştir.

Bu Yazıyı Paylaşın