Bakanlar Kurulu Kararı 2017/10430 Mefar İlaç Sanayii Anonim Şirketine Bağlı İşyerlerinde Petrol-İş Sendikası Tarafından Alınan Grev Kararının Genel Sağlığı Bozucu Nitelikte Görüldüğünden Ertelenmesi Hakkında Karar

05 Haziran 2017 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30087 (2.Mükerrer)

Başbakanlıktan:

Karar Sayısı : 2017/10430

Mefar İlaç Sanayii Anonim Şirketine bağlı işyerlerinde Petrol-İş Sendikası tarafından alınan grev kararının genel sağlığı bozucu nitelikte görüldüğünden ertelenmesi hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulması; 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 63 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 5/6/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

5/6/2017 TARİHLİ VE 2017/10430 SAYILI KARARNAMENİN EKİ

KARAR

MADDE 1- (1) Mefar İlaç Sanayii Anonim Şirketine bağlı işyerlerinde Petrol-İş Sendikası tarafından alınan grev kararının genel sağlığı bozucu nitelikte görüldüğünden altmış gün süreyle ertelenmesi kararlaştırılmıştır.

MADDE 2- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Bu Yazıyı Paylaşın