Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 28/06/2018 Tarihli ve 7863 Sayılı Kararı

03 Temmuz 2018 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30467

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

Karar Sayısı: 7863                Karar Tarihi: 28/06/2018

Kurul Başkanlığının 27.06.2018 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen 27.06.2018 tarih ve 32521522-101.01.05[15]-E.11962 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

5411 sayılı Bankacılık Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (v) bendi ile geçici 3 üncü maddesi uyarınca, bankacılık sektörünün çek takası, mutabakat ve teminat yönetimi işlemlerinin İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (Banka) tarafından gerçekleştirilmesi hususunda Bankaya izin verilmesine

karar verilmiştir.

Bu Yazıyı Paylaşın