Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife

27 Ocak 2016 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 29606

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından:

MADDE 1 – 21/12/2015 tarihli ve 29569 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Şu kadar ki, hükmedilecek bu ücret ikinci kısmın ikinci bölümünün 11. sıra numarasındaki ücretten az olamaz.”

MADDE 2 – Bu Tarife yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Bu Yazıyı Paylaşın