altinoz.com.tr

Avrupa Birliği Sığınmacı Mali İmkânı İkinci Dönemi (FRIT-II) Kapsamında “İşgücü Piyasasına Geçişin Desteklenmesi Projesi”ne İlişkin Olarak Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası Arasında 5/5/2022 Tarihinde İmzalanan Hibe Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5751)

28 Haziran 2022 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 31880

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

Karar Sayısı: 5751

Avrupa Birliği Sığınmacı Mali İmkânı İkinci Dönemi (FRIT-II) kapsamında “İşgücü Piyasasına Geçişin Desteklenmesi Projesi”ne ilişkin olarak Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası arasında 5/5/2022 tarihinde imzalanan ekli Hibe Anlaşmasının onaylanmasına, 244 sayılı Kanunun 5 inci maddesi ile 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci ve 3 üncü maddeleri gereğince karar verilmiştir.

27 Haziran 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Tamamı için tıklayınız.