tarafından eklendi tarafından eklendi
altinoz.com.tr

Avrupa Birliği Sığınmacı Mali İmkânı İkinci Dönemi (FRIT-II) Kapsamında “Herkes İçin Sağlık Altyapısının Güçlendirilmesi (SHIFA) Projesi”ne İlişkin Olarak Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası Arasında 28/9/2021 Tarihinde Ankara’da İmzalanan Ekli Hibe Anlaşması ve Destek Hibe Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4759)

11 Kasım 2021 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 31656

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

Karar Sayısı: 4759

Avrupa Birliği Sığınmacı Mali İmkânı İkinci Dönemi (FRIT-II) kapsamında “Herkes İçin Sağlık Altyapısının Güçlendirilmesi (SHIFA) Projesi”ne ilişkin olarak Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası arasında 28/9/2021 tarihinde Ankara’da imzalanan ekli Hibe Anlaşması ve Destek Hibe Anlaşmasının onaylanmasına, 244 sayılı Kanunun 5 inci maddesi ile 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci ve 3 üncü maddeleri gereğince karar verilmiştir.

10 Kasım 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Tamamı için tıklayınız.