altinoz.com.tr

İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 5747)

25 Haziran 2022 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 31877

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 5747

Ekli “İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

24 Haziran 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

İTHALAT REJİMİ KARARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR

MADDE 1- 31/12/2020 tarihli ve 3350 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararının eki V sayılı listede yer alan 0.3965, 0.4050, 0.4890, 0.4934, 0.5487, 0.7369, 0.8088 ve 0.8210 seri no.lu satırlar söz konusu listeden çıkarılmış, aynı listede yer alan eşyadan Ek-1’de seri no.su belirtilenlere ait satırlar Ek-1’de gösterildiği şekilde değiştirilmiş ve Ek-2’de yer alan ürünler mezkûr listeye eklenmiştir.

MADDE 2- Bu Karar 1/7/2022 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Tamamı için tıklayınız.