Araştırma Altyapıları Mevzuatı (6550 Sayılı Kanun Mevzuatı)

T.C.

Kalkınma Bakanlığı

Tarih: 28 Ocak 2016

SUNUŞ

Bilim, teknoloji ve yenilik alanında yapılan atılımlar ülkelere rekabet üstünlüğü kazandırmakta ve sürdürülebilir sosyo-ekonomik gelişmeyi hızlandırmaktadır. Dünyadaki başarılı ülke örnekleri Ar-Ge, teknoloji ve yenilik için etkin bir “ekosistemin” gerekli olduğunu göstermektedir. Bu ekosistemde bilginin üretilmesi kadar toplumsal faydaya dönüştürülmesi de önem taşımaktadır. Üniversiteler, araştırma altyapıları ve araştırmacı insan kaynağı bilgiyi üreten sistemin temel taşlarını oluştururken, üretilen bilginin katma değere ve faydaya dönüşmesini sağlayan piyasa şartları tamamlayıcı bir rol üstlenmektedir. Burada önemli olan bu iki sistemin birbirini olumlu yönde etkilemesidir.

Ülkemizde 2023 hedeflerine ulaşabilmek yolunda önemli bir politika aracı olarak hazırlanmış olan ve 2014-2018 yıllarını kapsayan 10. Kalkınma Planı’nın temel önceliklerinden biri de Türkiye’nin Ar-Ge ve yenilik kapasitesinin artırılmasıdır. Bu çerçevede bilgiye dayalı, teknoloji yoğun üretimin ve nitelikli insan gücünün artırılmasına yönelik politikalar belirlenmiştir. Ülkemizin bilgi ve teknoloji birikiminin artmasına katkıda bulunan araştırma altyapıları tüm bu politika hedeflerine ulaşmak için kritik öneme sahiptir.

Bakanlığımız, yatırım programları kapsamında, yükseköğretim kurumları ile kamu kurum ve kuruluşlarının araştırma altyapılarının kurulması ve geliştirilmesi için destek vermektedir. Bu altyapıların idari ve mali sürdürülebilirliğini sağlamak ve başta özel sektör olmak üzere paydaşlarıyla olan işbirliği ve etkileşimini artırmak bünyelerinde yapılan çalışmaların ekonomik ve toplumsal faydalarını artıracaktır. Bu doğrultuda, ilgili tarafların katılımı ve işbirliğiyle başlatmış olduğumuz gayretlerimizin bir neticesi olarak 6550 sayılı “Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun” 10 Temmuz 2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Kanunun uygulamasına ilişkin genel ilkeleri, satın alma ve ihale süreçleri ile bütçe ve muhasebe işlemlerini düzenleyen üç adet yönetmelik ise 28/08/2015 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Araştırma Altyapıları Mevzuatı ve Açıklamaları İçin Tıklayınız

6550 Sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun

6550 Sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik

Araştırma Altyapıları Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği

Araştırma Altyapıları Satın Alma ve İhale Yönetmeliği

Bu Yazıyı Paylaşın