tarafından eklendi tarafından eklendi
altinoz.com.tr

Ankara, Bolu ve Kırıkkale İllerinde Yapılacak Olan Bomba, Bomba Gövdesi ve Havan Mühimmatı Üretim Tesisi Yatırımına Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 4711)

29 Ekim 2021 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 31643

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 4711

Ankara, Bolu ve Kırıkkale illerinde yapılacak olan bomba, bomba gövdesi ve havan mühimmatı üretim tesisi yatırımına proje bazlı devlet yardımı verilmesine ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulmasına; 193 sayılı Kanunun geçici 80 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3065 sayılı Kanunun 13 üncü ve geçici 30 uncu, 5510 sayılı Kanunun ek 2 nci, 5520 sayılı Kanunun 32/A, 6745 sayılı Kanunun 80 inci ve 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 393 üncü maddeleri gereğince karar verilmiştir.

28 Ekim 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Tamamı için tıklayınız.