2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 inci Maddesine Göre Basın İlan Kurumu Resmî İlan Portalında (www.ilan.gov.tr) Yayımlanacak Resmî İlânlar Hakkında 25/05/2018 Tarihli ve 209 Sayılı Basın İlân Kurumu Genel Kurul Kararı

29 Mayıs 2018 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30435

Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğünden:

Karar No: 209              Karar Tarihi: 25 Mayıs 2018

2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun muhtelif maddelerinde atıf yapılmış olan geçici mühletin sonuçları, ilanı ve bildirimi başlıklı 288 inci maddesinde belirtilen Basın İlan Kurumu resmî ilân portalında yayınlanacak resmî ilânlara Resmî İlân Fiyat Tarifesinde yer alan usul ve esaslar dikkate alınmak suretiyle günlük fiili satışı 50 bin adedin altındaki gazeteler için belirlenen sütun-santim birim fiyatı uygulanır.

Bu Yazıyı Paylaşın