altinoz.com.tr

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (f) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Usul ve Esaslar (Karar Sayısı: 2031)

08 Ocak 2020 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 31002

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 2031

Ekli “Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (f) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Usul ve Esaslar”ın yürürlüğe konulmasına, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi ile ek 11 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

7 Ocak 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Tamamı için tıklayınız.