AB’den Sağlanacak Katılım Öncesi Fonların ve AB Programlarına Katılımın Yönetimi ile İlgili 2023/11 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

24 Haziran 2023 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 32231

Cumhurbaşkanlığından:

Konu: AB’den Sağlanacak Katılım Öncesi Fonların ve AB Programlarına Katılımın Yönetimi

GENELGE

2023/11

I.KISIM

GİRİŞ

1. AMAÇ VE KAPSAM

Bu Genelgenin amacı; Avrupa Birliği (AB)’nden sağlanan Katılım Öncesi Yardım Aracı (Instrument for Pre-accession Assistance – IPA), Sınır Ötesi İşbirliği ve AB (Birlik) Programları fonlarının AB ile akdedilen anlaşmalarla uyumlu olarak idari ve mali yönetim ilkeleri çerçevesinde etkin kullanılmasını sağlayacak kamu idarelerini belirlemek ve bu kurumlar arasındaki ilişkileri düzenlemektir.

Bu Genelge, Katılım Öncesi Yardım Aracının, Sınır Ötesi İşbirliği Programlarının ve AB Programlarının yönetimine ilişkin sorumlulukları bulunan kurumlar arasındaki işlemlerde işbirliği ve koordinasyon sağlanmasına ilişkin usul ve esasları kapsar.

Tamamı için tıklayınız.

Bu Yazıyı Paylaşın