Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

25 Şubat 2017 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 29990

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan:

MADDE 1 – 12/7/2014 tarihli ve 29058 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Tebliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde yer alan “basamak kontrolünü veya” ibaresinden sonra gelmek üzere “detayları Kurum tarafından belirlenen” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 12 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “ilk kayıt başvuru sahibinin” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya değişim amaçlı cihazın ithalatçısının veya imalatçısının” ibaresi eklenmiş, “Değişim işlemine ilişkin başvuruda” ibaresi “İlk kayıt başvuru sahibinin Kuruma başvurduğu durumlarda” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Başkanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
12/7/2014 29058
Bu Yazıyı Paylaşın