tarafından eklendi tarafından eklendi
altinoz.com.tr

6831 Sayılı Orman Kanununun Ek 16 ncı Maddesi Kapsamında Orman Sınırları Dışına Çıkarma İşlemlerine İlişkin Yönetmelik (Karar Sayısı: 3413)

07 Ocak 2021 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 31357

CUMHURBAŞKANI KARARI

YÖNETMELİK

Karar Sayısı: 3413

Ekli “6831 Sayılı Orman Kanununun Ek 16 ncı Maddesi Kapsamında Orman Sınırları Dışına Çıkarma İşlemlerine İlişkin Yönetmelik”in yürürlüğe konulmasına, 6831 sayılı Orman Kanununun ek 16 ncı maddesi gereğince karar verilmiştir.

6 Ocak 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Tamamı için tıklayınız.