altinoz.com.tr

4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 1361)

25 Temmuz 2019 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30842

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 1361

Ekli “4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 167 nci ve 225 inci maddeleri gereğince karar verilmiştir.

24 Temmuz 2019

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

20190725-15-01