4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Geçici 10 uncu Maddesinin Uygulanma Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar (2015/8321)

28 Aralık 2015 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 29576

Karar Sayısı: 2015/8321

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 10 uncu maddesinin uygulanma süresinin uzatılmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü)’nın 8/12/2015 tarihli ve 43269 sayılı yazısı üzerine adı geçen Kanunun anılan maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 21/12/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Cumhurbaşkanı

21/12/2015 Tarihli ve 2015/8321 Sayılı Kararnamenin Eki

Karar

Süre Uzatımı

MADE 1- (1) 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 10 uncu maddesinin uygulanma süresi 31/12/2020 tarihine kadar uzatılmıştır.

Yürürlük

MADDE 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3- (1) Bu Karar hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

Bu Yazıyı Paylaşın