2022 Yılı Yatırım Programının Kabulü ve Uygulanmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5123)

15 Ocak 2022 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 31720 (Mükerrer)

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 5123

Ekli “2022 Yılı Yatırım Programının Kabulü ve Uygulanmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 19 uncu maddesi ile 13 sayılı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.

14 Ocak 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Tamamı için tıklayınız.

DÜZELTME

16 Ocak 2022 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 31721

15/01/2022 tarihli ve 31720 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, 14/01/2022 tarihli ve 5123 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının eki 2022 Yılı Yatırım Programının Kabulü ve Uygulanmasına Dair Kararın sehven mükerrer yayımlanan 159’uncu sayfası ekteki şekilde değiştirilerek düzeltilmiştir.

Eki için tıklayınız

Bu Yazıyı Paylaşın