altinoz.com.tr

2020 / 41 Sayılı Genelge – 2013 / 11 Sayılı Genelgede Değişiklik

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Tarih : 07.10.2020

Sayı : E-92604331-010.06.01-11955333

Konu : 2013/11 sayılı Genelgede Değişiklik

GENELGE

2020 / 41

Kurumumuzun 22.2.2013 tarihli ve 2013/11 sayılı Genelgenin birinci kısım altıncı bölümde yer alan “2.1- İşten ayrılış nedeni” alt başlığındaki işten ayrılış nedenleri tablosundaki “26- Devamsızlık nedeni ile fesih” kodu “26- Disiplin kurulu kararı ile fesih” olarak değiştirilmiştir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.