altinoz.com.tr

2018/3 Sayılı Genelge ile İlgili 2019/10 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

24 Mayıs 2019 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30783

Cumhurbaşkanlığından:

Konu: 2018/3 sayılı Genelge

GENELGE

2019/10

2/8/2018 tarihli ve 30497 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2018/3 sayılı Genelge eki (1) sayılı listeye ekli listede gösterilen (20) numaralı satır eklenmiştir.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

23 Mayıs 2019

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

LİSTE

NO KURUL GÖREV VE YETKİNİN YER ALDIĞI MEVZUAT GÖREV VE YETKİNİN TEVDİ EDİLDİĞİ KURUM/MAKAM
20. KARAYOLU GÜVENLİĞİ YÜKSEK KURULU 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu İÇİŞLERİ BAKANLIĞI