2018/11223 3212 Sayılı Kanun Kapsamında 2018 Yılında Anlaşma Akdedilmeksizin Verilebilecek Mal veya Hizmetlerin Parasal Limiti ile Cinsinin Belirlenmesi Hakkında Karar

03 Şubat 2018 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30321

Başbakanlıktan:

Karar Sayısı : 2018/11223

3212 sayılı Kanun kapsamında 2018 yılında anlaşma akdedilmeksizin verilebilecek mal veya hizmetlerin parasal limiti ile cinsinin belirlenmesine ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Millî Savunma Bakanlığının 4/1/2018 tarihli ve 31 sayılı yazısı üzerine, anılan Kanunun 7 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 17/1/2018 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

17/1/2018 TARİHLİ VE 2018/11223 SAYILI KARARNAMENİN EKİ

KARAR

Parasal limit

MADDE 1- (1) 30/5/1985 tarihli ve 3212 sayılı Kanun kapsamında 2018 yılında anlaşma akdedilmeksizİn dost veya müttefik devletlere ve bu devletlerde bulunan kamu veya özel nitelikteki kurum ve kuruluşlara mal veya hizmetin hibesi, mübadelesi veya yardım olarak verilmesinde uygulanacak parasal limit 3 milyon ABD Doları olarak belirlenmiştir.

Mal ve hizmetlerin cinsi

MADDE 2- (1) 1 inci madde kapsamında anlaşma akdedilmeksizİn protokolle verilebilecek mal ve hizmetlerin cinsî ekli listede gösterildiği şekilde’belirlenmiştir,

Yürürlük

MADDE 3- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4- (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

LİSTE

S.NO. MALZEMENİN CİNSİ

1. Silah ve mühimmat,

2. Yiyecek ve içecek malzemeleri,

3. Askeri giyim ve kuşam malzemeleri (5201 sayılı Kanun kapsamında kontrole tabi olmayan),

4. Kişisel teçhizat malzemeleri (sırt çantası, mühimmat yeleği, kompozıt başlık, matara, hedik, kayak takımı vb. malzemelerden 5201 sayılı Kanun kapsamında kontrole tabi olmayan),

5. Üzerine silah monte edilemeyecek nitelikte olan araçlar (binek otomobil, hizmet ve yük aracı, ambulans vb.) ile bunlara ait ihtiyaç fazlası yedek parçalar,

6. ilaç, ilaç hammaddesi ve tıbbi sarf malzemeleri (Yeşil reçete ile satılanlar hariç),

7. Sağlık cihazları, ekipmanları ve bunlara ait yedek parça,

8. Bando malzemeleri,

9. Canlı hayvan (at, köpek vb.) ile bunlara ait yiyecek ve bakım malzemesi,

10. Ofis ve kırtasiye malzemeleri,

11. Döşeme ve demirbaş malzemeleri,

12. Spor malzemeleri ve spor salonu donanımları (koşu bandı, kondisyon bisikleti vb.),

13. Temizlik sarf malzemeleri,

14. Bilgisayar, yazıcı, tarayıcı ve sarf malzemeleri,

15. Televizyon, barko cihazı, telefon (kriptosuz), belgegeçer cihazı ve fotokopi makinesi ile bunlara ait yedek parçalar (5201 sayılı Kanun kapsamında kontrole tabi olmayan),

16. Eğitim destek ve eğitim yardımcı (EYM/EDM) malzemeleri,

17. Dikimevinde kullanılabilecek tekstil makinaları ve yedek parçaları,

18. Resmi Olmayan Askeri Yayınlar (ROAY), kitap, dergi ve broşür,

19. Mutfaklarda kullanılan makine, teçhizat ve bunlara ait yedek parçalar,

20. Tabak, bardak, sürahi gibi, krom çelik, cam, porselen vb. sofra malzemeleri,

21. Komple jeneratör ve yedek parçaları,

22. Tarihi değeri olmayan ve sergilenmek üzere talep edilen her türlü giyim kuşam malzemesi, teçhizat, kılıç ve meç,

23. Kâğıt üzerine basılan ve sayısal ortamlarda bulunan harita (Gizlilik dereceli olanlar hariç),

24. Arama, kurtarma maksadıyla kullanılan teknik ekipman ve malzemeler,

25. Akaryakıt (Tatbikat, görev veya ziyaret maksadıyla Türkiye’ye gelen veya acil durumlarda, yabancı ülkelere ait kara, deniz ve hava taşıtlarına verilmek üzere) ve yakacak,

26. Hava meydanı/liman kolaylık hizmetleri,

27. Gazlar (oksijen, asetilen vb.),

28. Botlar (plastik, şişme, fleksiglas, ahşap, metal vb.),

29. Boya ve kimyevi malzeme (patlayıcı madde hariç),

30. Deniz taşıtlarına (motorlu/motorsuz) ve hava taşıtlarına (uçak, helikopter, İHA vb.) ait yedek parçalar,

31. Seyrüsefer (deniz/hava) cihazları, ekipmanları ve bunlara ait yedek parçalar,

32. Sergi amaçlı ve eğitim yardımcısı olarak kullanılmak üzere talep edilen, gayri askeri hale getirilmiş, faal olarak kullanılmayacak olan her türlü kara, deniz ve hava aracı ve destek teçhizatı ile bunların sergilenmesinde/eğitim yardımcısı olarak kullanılmasında ihtiyaç duyulacak yedek parçalar.

Not 1; Üçüncü taraf kısıdına tabi malzemenin hibesi, ilgili ülkeden transfer müsaadesi alınmasını müteakip yapılacaktır.

Not 2: Silah ve mühimmat hibe işlemleri, Dışişleri Bakanlığının uygun görüşünün alınmasını müteakip yapılacaktır.

Bu Yazıyı Paylaşın