altinoz.com.tr

2017/10824 Ankara Ticaret Odasının, 5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 84 üncü Maddesi Gereğince 2017 Yılının Ekim Ayında Başlayıp Kasım Ayında Tamamlanması Gereken Organ Seçimlerinin, 2018 Yılının Nisan Ayında Yapılması Hakkında Karar

18 Eylül 2017 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30184

Başbakanlıktan:

Karar Sayısı : 2017/10824

Ankara Ticaret Odasının, 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 84 üncü maddesi gereğince 2017 yılının Ekim ayında başlayıp Kasım ayında tamamlanması gereken organ seçimlerinin, 2018 yılının Nisan ayında yapılması; Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 7/9/2017 tarihli ve 27730373 sayılı yazısı üzerine, anılan Kanunun 81 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 11/9/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI