2017/10805 8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

30 Eylül 2017 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30196

Başbakanlıktan:

Karar Sayısı : 2017/10805

8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaf tutulacakların tespitine dair 28/1/2002 tarihli ve 2002/3654 sayılı Kararnamenin eki Kararda değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının 18/8/2017 tarihli ve 67206 sayılı yazısı üzerine, anılan Kanunun 1 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 11/9/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

11/9/2017 TARİHLİ VE 2017/10805 SAYILI KARARNAMENİN EKİ 11/9/2017 TARİHLİ VE 2017/10805 SAYILI KARARNAMENİN EKİ

KARAR

MADDE 1- 28/1/2002 tarihli ve 2002/3654 sayılı Kararnamenin eki Karara aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 65- 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında;
a) 15 Temmuz 2017 Cumartesi günü saat 06.00’dan başlayarak 17 Temmuz 2017 Pazartesi günü saat 06.00’a kadar Marmaray seferlerinden yararlananlar,
b) 15 Temmuz 2017 Cumartesi günü 21.00 ile 24.00 saatleri arasında Sincan-Ankara Gar-Sincan arasında çalışan banliyö trenlerinden yararlananlar,
8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaftır.”

MADDE 2- Bu Karar 15/7/2017 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Bu Yazıyı Paylaşın